Karevorinfo  Համացանց  178

«Դեռ քանի՞ ընտանիքում պետք է սուգ լինի, որ ոտքի կանգնեք». Տիգրան Վարդանյան

«Դեռ քանի՞ ընտանիքում պետք է սուգ լինի, որ ոտքի կանգնեք». Տիգրան Վարդանյան

«Դեռ քանի՞ ընտանիքում պետք է սուգ լինի, որ ոտքի կանգնեք». Տիգրան Վարդանյան
03:06 երկուշաբթի, 20 հունիսի, 2022 թ.
«Դեռ քանի՞ ընտանիքում պետք է սուգ լինի, որ ոտքի կանգնեք». Տիգրան Վարդանյան

ՀՀԿ խորհրդի անդամ Տիգրան Վարդանյանի գրառումը․ «Ու դեռ քանի՞ ընտանիքում պետք է սուգ լինի, որ ոտքի կանգնեք: Քանի՞ բիզնեսմեն պետք է իր ընկերության դռները փակի և հեռանա Հայաստանից, որ ոտքի կանգնեք: Քանի՞ քաղաքացի դեռ պետք է հացին «կակա» ասի, որ ոտքի կանգնեք:
     Քարերը նետված են, բայց դրանք հավաքելու ժամանակն է եկել»:

«Դեռ քանի՞ ընտանիքում պետք է սուգ լինի, որ ոտքի կանգնեք». Տիգրան Վարդանյան

ՀՀԿ խորհրդի անդամ Տիգրան Վարդանյանի գրառումը․ «Ու դեռ քանի՞ ընտանիքում պետք է սուգ լինի, որ ոտքի կանգնեք: Քանի՞ բիզնեսմեն պետք է իր ընկերության դռները փակի և հեռանա Հայաստանից, որ ոտքի կանգնեք: Քանի՞ քաղաքացի դեռ պետք է հացին «կակա» ասի, որ ոտքի կանգնեք:
     Քարերը նետված են, բայց դրանք հավաքելու ժամանակն է եկել»: