Karevorinfo  Իրադարձություններ  212

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայի թեստերն ու պատասխանները

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայի թեստերն ու պատասխանները

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայի թեստերն ու պատասխանները
16:00 երեքշաբթի, 14 հունիսի, 2022 թ.
«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայի թեստերն ու պատասխանները

Ինչպես արդեն հայտնել ենք, դիմորդներն այսօր քննություն են հանձնել «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայից։

ԳԹԿ-ն հրապարակել է թեստերն ու պատասխանները:

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն»

ԹԵՍՏԵՐ

1 2 3 4

ԹԵՍՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

ԹԵՍՏ 1, 2, 3, 4

Թեստերն ու պատասխանները կարող եք ներբեռնել նաև այստեղից։

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայի թեստերն ու պատասխանները

Ինչպես արդեն հայտնել ենք, դիմորդներն այսօր քննություն են հանձնել «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայից։

ԳԹԿ-ն հրապարակել է թեստերն ու պատասխանները:

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն»

ԹԵՍՏԵՐ

1 2 3 4

ԹԵՍՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

ԹԵՍՏ 1, 2, 3, 4

Թեստերն ու պատասխանները կարող եք ներբեռնել նաև այստեղից։