Karevorinfo  Համացանց  228

«Ծիծեռնակաբերդի խճուղին նեղացրել են, անունը դրել են՝ սարքել ենք». Արամ Մանուկյան

«Ծիծեռնակաբերդի խճուղին նեղացրել են, անունը դրել են՝ սարքել ենք». Արամ Մանուկյան

«Ծիծեռնակաբերդի խճուղին նեղացրել են, անունը դրել են՝ սարքել ենք». Արամ Մանուկյան
00:36 երեքշաբթի, 14 հունիսի, 2022 թ.
«Ծիծեռնակաբերդի խճուղին նեղացրել են, անունը դրել են՝ սարքել ենք». Արամ Մանուկյան

Ակտիվիստ Արամ Մանուկյանը ֆեյսբքուքյան իր էջում գրել է. «Փաստորեն Ծիծեռնակաբերդի խճուղին նեղացրել են, անունը դրել են սարքել ենք»:
     Հրաչ Սարգսյան, ո՛նց ես ապե, լավ ե՞ս»:

«Ծիծեռնակաբերդի խճուղին նեղացրել են, անունը դրել են՝ սարքել ենք». Արամ Մանուկյան

Ակտիվիստ Արամ Մանուկյանը ֆեյսբքուքյան իր էջում գրել է. «Փաստորեն Ծիծեռնակաբերդի խճուղին նեղացրել են, անունը դրել են սարքել ենք»:
     Հրաչ Սարգսյան, ո՛նց ես ապե, լավ ե՞ս»: