Karevorinfo  Համացանց  127

«Եթե դուք թքած ունեք գնաճի վրա, չի նշանակում՝ իրավունք ունեք ծաղրել անապահով շերտերին»․ Վ․ Գրիգորյան

«Եթե դուք թքած ունեք գնաճի վրա, չի նշանակում՝ իրավունք ունեք ծաղրել անապահով շերտերին»․ Վ․ Գրիգորյան

«Եթե դուք թքած ունեք գնաճի վրա, չի նշանակում՝ իրավունք ունեք ծաղրել անապահով շերտերին»․ Վ․ Գրիգորյան
03:12 հինգշաբթի, 09 հունիսի, 2022 թ.
«Եթե դուք թքած ունեք գնաճի վրա, չի նշանակում՝ իրավունք ունեք ծաղրել անապահով շերտերին»․ Վ․ Գրիգորյան

Սահմանադրագետ Վահե Գրիգորյանի գրառումը․ «Եթե դուք ապահովված եք ու թքած ունեք գնաճի վրա, ապա դա դեռ չի նշանակում, որ իրավունք ունեք ծաղրել անապահով շերտերին ու մեղադրել ստամոքսի մասին մտածելու համար, առավելապես այն դեպքում, երբ եթե մի օր ձեր սիրելի սթեյքը չուտեք կամ չիմանաք, թե ինչպես վճարել կոմունալ ծառայությունների համար, ապա հենց հաջորդ օրն իսկ կարտագաղթեք` ամենավերջին անեծքները տալով Երկրին:

«Եթե դուք թքած ունեք գնաճի վրա, չի նշանակում՝ իրավունք ունեք ծաղրել անապահով շերտերին»․ Վ․ Գրիգորյան

Սահմանադրագետ Վահե Գրիգորյանի գրառումը․ «Եթե դուք ապահովված եք ու թքած ունեք գնաճի վրա, ապա դա դեռ չի նշանակում, որ իրավունք ունեք ծաղրել անապահով շերտերին ու մեղադրել ստամոքսի մասին մտածելու համար, առավելապես այն դեպքում, երբ եթե մի օր ձեր սիրելի սթեյքը չուտեք կամ չիմանաք, թե ինչպես վճարել կոմունալ ծառայությունների համար, ապա հենց հաջորդ օրն իսկ կարտագաղթեք` ամենավերջին անեծքները տալով Երկրին: