Karevorinfo  Համացանց  216

«Երթի ժամանակ ոստիկանը երգում է՝ զարթնի՛ր, լաո՛, մեռնիմ քզի»․ Լիլիթ Գալստյան

«Երթի ժամանակ ոստիկանը երգում է՝ զարթնի՛ր, լաո՛, մեռնիմ քզի»․ Լիլիթ Գալստյան

«Երթի ժամանակ ոստիկանը երգում է՝ զարթնի՛ր, լաո՛, մեռնիմ քզի»․ Լիլիթ Գալստյան
17:00 երեքշաբթի, 10 մայիսի, 2022 թ.
«Երթի ժամանակ ոստիկանը երգում է՝ զարթնի՛ր, լաո՛, մեռնիմ քզի»․ Լիլիթ Գալստյան

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի գրառումը․ «Երթի ժամանակ կողքս քայլող ոստիկանը երգում է՝ ԶԱՐԹՆԻՐ ԼԱՈ ՄԵՌՆԻՄ ՔԶԻ»։

«Երթի ժամանակ ոստիկանը երգում է՝ զարթնի՛ր, լաո՛, մեռնիմ քզի»․ Լիլիթ Գալստյան

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի գրառումը․ «Երթի ժամանակ կողքս քայլող ոստիկանը երգում է՝ ԶԱՐԹՆԻՐ ԼԱՈ ՄԵՌՆԻՄ ՔԶԻ»։