Karevorinfo  Միջազգային  279

Հնդկաստանում չորս ձեռքերով ու չորս ոտքերով երեխա է ծնվել

Հնդկաստանում չորս ձեռքերով ու չորս ոտքերով երեխա է ծնվել

Հնդկաստանում չորս ձեռքերով ու չորս ոտքերով երեխա է ծնվել
21:54 ուրբաթ, 21 հունվարի, 2022 թ.
Հնդկաստանում չորս ձեռքերով ու չորս ոտքերով երեխա է ծնվել

Հնդկաստանում կինը չորս ձեռքերով ու չորս ոտքերով երեխա է լույս աշխարհ բերել։ Ըստ բժիշկների՝ և՛ մայրը, և՛ երեխան առողջ են, իսկ արտասովոր ծնունդը պայմանավորում են հղիության ընթացքում առաջացած բարդություններով։

Հնդկաստանում չորս ձեռքերով ու չորս ոտքերով երեխա է ծնվել
Հնդկաստանում չորս ձեռքերով ու չորս ոտքերով երեխա է ծնվել

Հնդկաստանում կինը չորս ձեռքերով ու չորս ոտքերով երեխա է լույս աշխարհ բերել։ Ըստ բժիշկների՝ և՛ մայրը, և՛ երեխան առողջ են, իսկ արտասովոր ծնունդը պայմանավորում են հղիության ընթացքում առաջացած բարդություններով։

Հնդկաստանում չորս ձեռքերով ու չորս ոտքերով երեխա է ծնվել