Karevorinfo  Համացանց  185

«Քայլիստների ՄԻՊ թեկնածուն գողացել է Արման Թաթոյանի՝ 2016-ի ելույթից դրվագներ». Գագիկ Համբարյան

«Քայլիստների ՄԻՊ թեկնածուն գողացել է Արման Թաթոյանի՝ 2016-ի ելույթից դրվագներ». Գագիկ Համբարյան

«Քայլիստների ՄԻՊ թեկնածուն գողացել է Արման Թաթոյանի՝ 2016-ի ելույթից դրվագներ». Գագիկ Համբարյան
19:36 ուրբաթ, 21 հունվարի, 2022 թ.
«Քայլիստների ՄԻՊ թեկնածուն գողացել է Արման Թաթոյանի՝ 2016-ի ելույթից դրվագներ». Գագիկ Համբարյան

Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի գրառումը․ «Քայլիստների ՄԻՊ թեկնածու Քրիստինեն գողացել է Արման Թաթոյանի՝ 2016-ի ելույթից դրվագներ: Աշոտյանի շնորհավորրանքնեը գողանալուց հետո անցան Թաթոյանի ելույթների գողությանը... Սրանք ամոթ չունեն...»:

«Քայլիստների ՄԻՊ թեկնածուն գողացել է Արման Թաթոյանի՝ 2016-ի ելույթից դրվագներ». Գագիկ Համբարյան

Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի գրառումը․ «Քայլիստների ՄԻՊ թեկնածու Քրիստինեն գողացել է Արման Թաթոյանի՝ 2016-ի ելույթից դրվագներ: Աշոտյանի շնորհավորրանքնեը գողանալուց հետո անցան Թաթոյանի ելույթների գողությանը... Սրանք ամոթ չունեն...»: