Karevorinfo  Համացանց  240

«Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին»՝ զինվորների կատարմամբ

«Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին»՝ զինվորների կատարմամբ

«Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին»՝ զինվորների կատարմամբ
23:24 ուրբաթ, 31 դեկտեմբերի, 2021 թ.
«Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին»՝ զինվորների կատարմամբ

«Զինուժ մեդիա»-ի ամանորյա թողարկման եթերում հայ զինվորները կիթառի նվագակցությամբ կատարել են «Երնեկ թե այս Նոր տարին» հայտնի երգը:

«Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին»՝ զինվորների կատարմամբ
«Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին»՝ զինվորների կատարմամբ

«Զինուժ մեդիա»-ի ամանորյա թողարկման եթերում հայ զինվորները կիթառի նվագակցությամբ կատարել են «Երնեկ թե այս Նոր տարին» հայտնի երգը:

«Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին»՝ զինվորների կատարմամբ