Karevorinfo  Հետաքրքիր է  249

1988թ․ երկրաշարժի ավերիչ հետևանքները. չհրապարակված լուսանկարներ

1988թ․ երկրաշարժի ավերիչ հետևանքները. չհրապարակված լուսանկարներ

1988թ․ երկրաշարժի ավերիչ հետևանքները. չհրապարակված լուսանկարներ
00:06 չորեքշաբթի, 08 դեկտեմբերի, 2021 թ.
1988թ․ երկրաշարժի ավերիչ հետևանքները. չհրապարակված լուսանկարներ

Ֆեյսբուքյան «Գյումրի, Ալեքսանդրապոլ» էջը հրապարակել է նախկինում չհրապարակված լուսանկարներ, որոնք պատկերում են 1988թ․ երկրաշարժի ավերիչ հետևանքները:
     Լուսանկարների հեղինակ՝ Լևոն Մկրտչյան:

1988թ․ երկրաշարժի ավերիչ հետևանքները. չհրապարակված լուսանկարներ

Ֆեյսբուքյան «Գյումրի, Ալեքսանդրապոլ» էջը հրապարակել է նախկինում չհրապարակված լուսանկարներ, որոնք պատկերում են 1988թ․ երկրաշարժի ավերիչ հետևանքները:
     Լուսանկարների հեղինակ՝ Լևոն Մկրտչյան: