Karevorinfo  Իրադարձություններ  110

«Մենք հրավիրել էինք նաև խորհրդարանական մեծամասնությանը, սակայն նրանցից ներկա մարդիկ չկան»․ Սեյրան Օհանյան

«Մենք հրավիրել էինք նաև խորհրդարանական մեծամասնությանը, սակայն նրանցից ներկա մարդիկ չկան»․ Սեյրան Օհանյան

«Մենք հրավիրել էինք նաև խորհրդարանական մեծամասնությանը, սակայն նրանցից ներկա մարդիկ չկան»․ Սեյրան Օհանյան
12:06 հինգշաբթի, 25 նոյեմբերի, 2021 թ.
«Մենք հրավիրել էինք նաև խորհրդարանական մեծամասնությանը, սակայն նրանցից ներկա մարդիկ չկան»․ Սեյրան Օհանյան

Այսօր՝ «Սահմանագծման և սահմանազատման հիմնախնդիրներ» նախագծի վերաբերյալ խորհրդարանական լսումների ժամանակ, հիմնական զեկուցող Սեյրան Օհանյանին ուղղված հարց հնչեց՝ արդյոք հրավիրվել է վարչապետը լսումներին։

«Մենք հրավիրել էինք նաև խորհրդարանական մեծամասնությանը, սակայն ինչպես տեսնում եք նրանցից ներկա մարդիկ չկան»,- ասաց Օհանյանը, ապա հետաքրքրվեց խմբակցության անդամներից, թե վարչապետը հրավիրված եղե՞լ է։

«․․․Իրենք կարող էին մասնակցել․․․ Այս երեքուկես ամիսների ընթացքում երբ հրավիրել ենք, պատշաճ քաղաքական ներկայություն չեն ապահովել»,- ասաց Օհանյանը։

«Մենք հրավիրել էինք նաև խորհրդարանական մեծամասնությանը, սակայն նրանցից ներկա մարդիկ չկան»․ Սեյրան Օհանյան

Այսօր՝ «Սահմանագծման և սահմանազատման հիմնախնդիրներ» նախագծի վերաբերյալ խորհրդարանական լսումների ժամանակ, հիմնական զեկուցող Սեյրան Օհանյանին ուղղված հարց հնչեց՝ արդյոք հրավիրվել է վարչապետը լսումներին։

«Մենք հրավիրել էինք նաև խորհրդարանական մեծամասնությանը, սակայն ինչպես տեսնում եք նրանցից ներկա մարդիկ չկան»,- ասաց Օհանյանը, ապա հետաքրքրվեց խմբակցության անդամներից, թե վարչապետը հրավիրված եղե՞լ է։

«․․․Իրենք կարող էին մասնակցել․․․ Այս երեքուկես ամիսների ընթացքում երբ հրավիրել ենք, պատշաճ քաղաքական ներկայություն չեն ապահովել»,- ասաց Օհանյանը։