Karevorinfo  Իրադարձություններ  115

Կփոխվի դպրոցի տնօրենների հավաստագրման վերապատրաստող կազմակերպությունների ընտրության կարգը. նախագիծ

Կփոխվի դպրոցի տնօրենների հավաստագրման վերապատրաստող կազմակերպությունների ընտրության կարգը. նախագիծ

Կփոխվի դպրոցի տնօրենների հավաստագրման վերապատրաստող կազմակերպությունների ընտրության կարգը. նախագիծ
11:42 կիրակի, 21 նոյեմբերի, 2021 թ.
Կփոխվի դպրոցի տնօրենների հավաստագրման վերապատրաստող կազմակերպությունների ընտրության կարգը. նախագիծ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը e-draft.am հարթակում հանրային քննարկման է ներկայացրել հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստող կազմակերպության ընտրության կարգում փոփոխություն կատարելու նախագիծը:

Առաջարկվող նախագծում հստակեցվել են հանրակրթական դպրոցի տնօրենի պաշտոնի հավակնորդների համար վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության ժամկետները, մերժման հիմքերը:

Առաջարկվում է սահմանել ժամկետային նոր կարգավորումներ, ուսումնական տարածքի առկայությունը հիմնավորող փաստաթղթի պահանջ, վերապատրաստող մասնագետների համար առնվազն մեկ տարվա վերապատրաստման փորձառություն ունենալու չափանիշ, ինչպես նաև որոշակիություն է մտցվում երաշխավորող հանձնաժողովի կազմում:

Ինչպես է կատարվում ընտրությունը

Վերապատրաստող կազմակերպությունները տարեկան առնվազն մեկ անգամ ընտրվում և երաշխավորվում են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից:

Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրության մասին հայտարարությունը հրապարակվում է ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքէջում ընտրության անցկացման օրվանից առնվազն 20 աշխատանքային օր առաջ:
     Կազմակերպությունները հայտերը ներկայացնում են հայտարարության հրապարակման օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրությանը կարող են մասնակցել նախարարության սահմանած և պաշտոնապես հրապարակված պայմաններին և չափանիշներին բավարարող կազմակերպությունները:

Պահանջներ և ժամկետներ
     Ներկայացվող պահանջներ. վերապատրաստող կազմակերպությունները պետք է ունենան ուսումնական տարածք (սեփականության վկայականի պատճենը կա՛մ վարձակալության պայմանագիրը, կա՛մ վարձակալության վերաբերյալ երկկողմանի նախնական համաձայնությունը), առնվազն մեկ տարվա վերապատրաստման փորձառություն ունեցող մասնագետներ, ինչպես նաև ուսումնաթեմատիկ պլան և իրենց կողմից մշակված ծրագիր` ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատված հարցաշարին համապատասխան: Վերապատրաստման տևողությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 15 և ոչ ավելի, քան 20 օր: Պահանջներ են սահմանված նաև նյութատեխնիկական բազայի առկայության և հագեցվածության վերաբերյալ:
     Ընտրող հանձնաժողով

Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրությունն իրականացվում է ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից` հայտատուների ներկայությամբ:

Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են 5 անդամներ` ոլորտը համակարգող փոխնախարարը (հանձնաժողովի նախագահ), ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչության պետը, «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի տնօրենը և մեկական ներկայացուցիչներ ԿԳՄՍՆ իրավաբանական վարչությունից և անձնակազմի կառավարման վարչությունից:
     Հանձնաժողովն ունի քարտուղար, որն իրականացնում է հայտերի հավաքագրման, նիստի անցկացման հետ կապված կազմակերպչական աշխատանքները, կազմում է նիստի օրակարգը, արձանագրում է նիստը: Նա քվեարկելու իրավունք չունի:

Նիստն իրավազոր է, եթե ներկա են հանձնաժողովի առնվազն 4 անդամներ: Որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ, ձայների մեծամասնությամբ:

Մերժման հիմքերը

Սահմանվել են վերապատրաստող կազմակերպության ներկայացրած հայտի մերժման հիմքերը: Մասնավորապես, հայտը մերժվում է, եթե նախորդ տարի երաշխավորված կազմակերպությունում վերապատրաստված անձանց առնվազն 40 տոկոսը չի հաղթահարել հավաստագրման քննության նվազագույն շեմը: Մերժման հիմք են նաև պահանջվող փաստաթղթերի բացակայությունը, հայտնաբերված խախտումները և այլն:

Արդյունքների հրապարակում

Հանձնաժողովն ընտրության արդյունքները ներկայացնում է հրապարակման ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքէջում ընտրության անցկացմանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հաղթող ճանաչված և երաշխավորված կազմակերպության վերապատրաստում կազմակերպելու մասին հայտարարությունը ներկայացվում է հրապարակման ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքում հավաստագրման քննություններից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Նույն հայտարարությունը կարող է հրապարակվել նաև զանգվածային լրատվության միջոցներում կամ սոցիալական ցանցերում:

Նախագծի քննարկումը e-draft.am հարթակում կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 29-ը:

Կփոխվի դպրոցի տնօրենների հավաստագրման վերապատրաստող կազմակերպությունների ընտրության կարգը. նախագիծ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը e-draft.am հարթակում հանրային քննարկման է ներկայացրել հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստող կազմակերպության ընտրության կարգում փոփոխություն կատարելու նախագիծը:

Առաջարկվող նախագծում հստակեցվել են հանրակրթական դպրոցի տնօրենի պաշտոնի հավակնորդների համար վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության ժամկետները, մերժման հիմքերը:

Առաջարկվում է սահմանել ժամկետային նոր կարգավորումներ, ուսումնական տարածքի առկայությունը հիմնավորող փաստաթղթի պահանջ, վերապատրաստող մասնագետների համար առնվազն մեկ տարվա վերապատրաստման փորձառություն ունենալու չափանիշ, ինչպես նաև որոշակիություն է մտցվում երաշխավորող հանձնաժողովի կազմում:

Ինչպես է կատարվում ընտրությունը

Վերապատրաստող կազմակերպությունները տարեկան առնվազն մեկ անգամ ընտրվում և երաշխավորվում են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից:

Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրության մասին հայտարարությունը հրապարակվում է ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքէջում ընտրության անցկացման օրվանից առնվազն 20 աշխատանքային օր առաջ:
     Կազմակերպությունները հայտերը ներկայացնում են հայտարարության հրապարակման օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրությանը կարող են մասնակցել նախարարության սահմանած և պաշտոնապես հրապարակված պայմաններին և չափանիշներին բավարարող կազմակերպությունները:

Պահանջներ և ժամկետներ
     Ներկայացվող պահանջներ. վերապատրաստող կազմակերպությունները պետք է ունենան ուսումնական տարածք (սեփականության վկայականի պատճենը կա՛մ վարձակալության պայմանագիրը, կա՛մ վարձակալության վերաբերյալ երկկողմանի նախնական համաձայնությունը), առնվազն մեկ տարվա վերապատրաստման փորձառություն ունեցող մասնագետներ, ինչպես նաև ուսումնաթեմատիկ պլան և իրենց կողմից մշակված ծրագիր` ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատված հարցաշարին համապատասխան: Վերապատրաստման տևողությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 15 և ոչ ավելի, քան 20 օր: Պահանջներ են սահմանված նաև նյութատեխնիկական բազայի առկայության և հագեցվածության վերաբերյալ:
     Ընտրող հանձնաժողով

Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրությունն իրականացվում է ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից` հայտատուների ներկայությամբ:

Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են 5 անդամներ` ոլորտը համակարգող փոխնախարարը (հանձնաժողովի նախագահ), ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչության պետը, «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի տնօրենը և մեկական ներկայացուցիչներ ԿԳՄՍՆ իրավաբանական վարչությունից և անձնակազմի կառավարման վարչությունից:
     Հանձնաժողովն ունի քարտուղար, որն իրականացնում է հայտերի հավաքագրման, նիստի անցկացման հետ կապված կազմակերպչական աշխատանքները, կազմում է նիստի օրակարգը, արձանագրում է նիստը: Նա քվեարկելու իրավունք չունի:

Նիստն իրավազոր է, եթե ներկա են հանձնաժողովի առնվազն 4 անդամներ: Որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ, ձայների մեծամասնությամբ:

Մերժման հիմքերը

Սահմանվել են վերապատրաստող կազմակերպության ներկայացրած հայտի մերժման հիմքերը: Մասնավորապես, հայտը մերժվում է, եթե նախորդ տարի երաշխավորված կազմակերպությունում վերապատրաստված անձանց առնվազն 40 տոկոսը չի հաղթահարել հավաստագրման քննության նվազագույն շեմը: Մերժման հիմք են նաև պահանջվող փաստաթղթերի բացակայությունը, հայտնաբերված խախտումները և այլն:

Արդյունքների հրապարակում

Հանձնաժողովն ընտրության արդյունքները ներկայացնում է հրապարակման ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքէջում ընտրության անցկացմանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հաղթող ճանաչված և երաշխավորված կազմակերպության վերապատրաստում կազմակերպելու մասին հայտարարությունը ներկայացվում է հրապարակման ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքում հավաստագրման քննություններից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Նույն հայտարարությունը կարող է հրապարակվել նաև զանգվածային լրատվության միջոցներում կամ սոցիալական ցանցերում:

Նախագծի քննարկումը e-draft.am հարթակում կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 29-ը: