Karevorinfo  Իրադարձություններ  238

«Ասա՝ բեյջը կախի, թե չէ ոտից դուրս կշպրտեմ հիմա դահլիճից»․ Ալեն Սիմոնյան

«Ասա՝ բեյջը կախի, թե չէ ոտից դուրս կշպրտեմ հիմա դահլիճից»․ Ալեն Սիմոնյան

«Ասա՝ բեյջը կախի, թե չէ ոտից դուրս կշպրտեմ հիմա դահլիճից»․ Ալեն Սիմոնյան
14:42 չորեքշաբթի, 17 նոյեմբերի, 2021 թ.
«Ասա՝ բեյջը կախի, թե չէ ոտից դուրս կշպրտեմ հիմա դահլիճից»․ Ալեն Սիմոնյան

Այսօր ԱԺ նիստում նախագծի քվեարկության ժամանակ, հընթացս լսվեց ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի շշուկով ասված խոսքերը․ «Ասա՝ բեյջը կախի, թե չէ ոտից դուրս կշպրտեմ հիմա դահլիճից»։

«Ասա՝ բեյջը կախի, թե չէ ոտից դուրս կշպրտեմ հիմա դահլիճից»․ Ալեն Սիմոնյան
«Ասա՝ բեյջը կախի, թե չէ ոտից դուրս կշպրտեմ հիմա դահլիճից»․ Ալեն Սիմոնյան

Այսօր ԱԺ նիստում նախագծի քվեարկության ժամանակ, հընթացս լսվեց ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի շշուկով ասված խոսքերը․ «Ասա՝ բեյջը կախի, թե չէ ոտից դուրս կշպրտեմ հիմա դահլիճից»։

«Ասա՝ բեյջը կախի, թե չէ ոտից դուրս կշպրտեմ հիմա դահլիճից»․ Ալեն Սիմոնյան