Karevorinfo  Համացանց  581

Սյունիքը, Փաշինյանն ու Ադրբեջանի տրոյական ձին. քաղաքական ծաղրանկար

Սյունիքը, Փաշինյանն ու Ադրբեջանի տրոյական ձին. քաղաքական ծաղրանկար

Սյունիքը, Փաշինյանն ու Ադրբեջանի տրոյական ձին. քաղաքական ծաղրանկար
23:42 երեքշաբթի, 16 նոյեմբերի, 2021 թ.
Սյունիքը, Փաշինյանն ու Ադրբեջանի տրոյական ձին. քաղաքական ծաղրանկար

Ծաղրանկարիչ, նկարիչ Սուքիաս Թորոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել է իր նոր ծաղրանկարը՝ օրվա քաղաքական խորհրդով:

Սյունիքը, Փաշինյանն ու Ադրբեջանի տրոյական ձին. քաղաքական ծաղրանկար
Սյունիքը, Փաշինյանն ու Ադրբեջանի տրոյական ձին. քաղաքական ծաղրանկար
Սյունիքը, Փաշինյանն ու Ադրբեջանի տրոյական ձին. քաղաքական ծաղրանկար

Ծաղրանկարիչ, նկարիչ Սուքիաս Թորոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել է իր նոր ծաղրանկարը՝ օրվա քաղաքական խորհրդով:

Սյունիքը, Փաշինյանն ու Ադրբեջանի տրոյական ձին. քաղաքական ծաղրանկար
Սյունիքը, Փաշինյանն ու Ադրբեջանի տրոյական ձին. քաղաքական ծաղրանկար