Karevorinfo  Համացանց  220

ԶՈՒ ստորաբաժանումները ոչնչացնում են ՀՀ տարածք ներխուժած հակառակորդի զրահատեխնիկան

ԶՈՒ ստորաբաժանումները ոչնչացնում են ՀՀ տարածք ներխուժած հակառակորդի զրահատեխնիկան

ԶՈՒ ստորաբաժանումները ոչնչացնում են ՀՀ տարածք ներխուժած հակառակորդի զրահատեխնիկան
17:30 երեքշաբթի, 16 նոյեմբերի, 2021 թ.
ԶՈՒ ստորաբաժանումները ոչնչացնում են ՀՀ տարածք ներխուժած հակառակորդի զրահատեխնիկան

ՀՀ ԶՈՒ ստորաբաժանումները ոչնչացնում են նոյեմբերի 16-ին ՀՀ տարածք ներխուժած հակառակորդի զրահատեխնիկան։

ԶՈՒ ստորաբաժանումները ոչնչացնում են ՀՀ տարածք ներխուժած հակառակորդի զրահատեխնիկան
ԶՈՒ ստորաբաժանումները ոչնչացնում են ՀՀ տարածք ներխուժած հակառակորդի զրահատեխնիկան

ՀՀ ԶՈՒ ստորաբաժանումները ոչնչացնում են նոյեմբերի 16-ին ՀՀ տարածք ներխուժած հակառակորդի զրահատեխնիկան։

ԶՈՒ ստորաբաժանումները ոչնչացնում են ՀՀ տարածք ներխուժած հակառակորդի զրահատեխնիկան