Karevorinfo  Համացանց  272

«Քաղաքական դավադիր ղեկավարությո՞ւնն էր մեղավոր, թե՞ բարձրագույն սպայական ոչ պրոֆեսիոնալ կազմը». Ալեն Ղևոնդյան

«Քաղաքական դավադիր ղեկավարությո՞ւնն էր մեղավոր, թե՞ բարձրագույն սպայական ոչ պրոֆեսիոնալ կազմը». Ալեն Ղևոնդյան

«Քաղաքական դավադիր ղեկավարությո՞ւնն էր մեղավոր, թե՞ բարձրագույն սպայական ոչ պրոֆեսիոնալ կազմը». Ալեն Ղևոնդյան
21:24 կիրակի, 12 սեպտեմբերի, 2021 թ.
«Քաղաքական դավադիր ղեկավարությո՞ւնն էր մեղավոր, թե՞ բարձրագույն սպայական ոչ պրոֆեսիոնալ կազմը». Ալեն Ղևոնդյան

Քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Երբեմն բարդ է մեզ բաժին հասած աղետի մեջ տարբերակել և տարանջատել, թե ո՞վ էր առավել մեղավոր` քաղաքական դավադիր ղեկավարությո՞ւնը, թե՞ բարձրագույն սպայական ոչ պրոֆեսիոնալ կազմը»:

«Քաղաքական դավադիր ղեկավարությո՞ւնն էր մեղավոր, թե՞ բարձրագույն սպայական ոչ պրոֆեսիոնալ կազմը». Ալեն Ղևոնդյան

Քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Երբեմն բարդ է մեզ բաժին հասած աղետի մեջ տարբերակել և տարանջատել, թե ո՞վ էր առավել մեղավոր` քաղաքական դավադիր ղեկավարությո՞ւնը, թե՞ բարձրագույն սպայական ոչ պրոֆեսիոնալ կազմը»: