Karevorinfo  Համացանց  126

«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան

«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան

«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
09:48 երեքշաբթի, 13 հուլիսի, 2021 թ.
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան

«Ասպարեզ» ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Ամոթ է, ապակենտրոնացրեք օտարերկրացիների պատվաստումը, մինչ այդ էս մարդկանց ծածկ ու ապաստան տվեք, հերթը կարգավորեք, այ քեզ բան, էս ինչ է...»:

«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան

«Ասպարեզ» ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Ամոթ է, ապակենտրոնացրեք օտարերկրացիների պատվաստումը, մինչ այդ էս մարդկանց ծածկ ու ապաստան տվեք, հերթը կարգավորեք, այ քեզ բան, էս ինչ է...»:

«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան
«Ամոթ է, էս ի՞նչ է». Լևոն Բարսեղյան