Karevorinfo  Համացանց  1717

«Սևանի ծկնորսները նրան կհիշեցնեն՝ ինչպես էին ձկնորսական ցանցերում Դեմիրճյանի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկներ հայտնվում». Գ. Ասատրյան

«Սևանի ծկնորսները նրան կհիշեցնեն՝ ինչպես էին ձկնորսական ցանցերում Դեմիրճյանի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկներ հայտնվում». Գ. Ասատրյան

«Սևանի ծկնորսները նրան կհիշեցնեն՝ ինչպես էին ձկնորսական ցանցերում Դեմիրճյանի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկներ հայտնվում». Գ. Ասատրյան
11:24 շաբաթ, 10 հուլիսի, 2021 թ.
«Սևանի ծկնորսները նրան կհիշեցնեն՝ ինչպես էին ձկնորսական ցանցերում Դեմիրճյանի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկներ հայտնվում». Գ. Ասատրյան

ՀԱԿ վարչության անդամ Գուրգեն Ասատրյանի ֆեյսբուքյան գրառումը. «Ինչպես կասեր դասականը՝ սա փոքր երկիր է, և երբ Քոչարյանը ընտրական կեղծիքներից է խոսում, Սևանի ծկնորսները նրան կհիշեցնեն, թե ինչպես էր ամիսներ շարունակ ձկնորսական ցանցերում Դեմիրճյանի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկներ հայտնվում»:

«Սևանի ծկնորսները նրան կհիշեցնեն՝ ինչպես էին ձկնորսական ցանցերում Դեմիրճյանի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկներ հայտնվում». Գ. Ասատրյան

ՀԱԿ վարչության անդամ Գուրգեն Ասատրյանի ֆեյսբուքյան գրառումը. «Ինչպես կասեր դասականը՝ սա փոքր երկիր է, և երբ Քոչարյանը ընտրական կեղծիքներից է խոսում, Սևանի ծկնորսները նրան կհիշեցնեն, թե ինչպես էր ամիսներ շարունակ ձկնորսական ցանցերում Դեմիրճյանի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկներ հայտնվում»: