Karevorinfo  Համացանց  182

«20 հատ ապօրինի կրպակ են տեղադրել՝ զենքի սպառնալիքով քշելով քաղաքապետարանի աշխատակիցներին». Գարիկ Թադևոսյան

«20 հատ ապօրինի կրպակ են տեղադրել՝ զենքի սպառնալիքով քշելով քաղաքապետարանի աշխատակիցներին». Գարիկ Թադևոսյան

«20 հատ ապօրինի կրպակ են տեղադրել՝ զենքի սպառնալիքով քշելով քաղաքապետարանի աշխատակիցներին». Գարիկ Թադևոսյան
22:05 չորեքշաբթի, 23 հունիսի, 2021 թ.
«20 հատ ապօրինի կրպակ են տեղադրել՝ զենքի սպառնալիքով քշելով քաղաքապետարանի աշխատակիցներին». Գարիկ Թադևոսյան

Օգտատեր Գարիկ Թադևոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Մարդիկ, օգտվելով երկրում տիրող խառը վիճակից, անօրինական կերպով գիշերով զավթել են հսկա տարածքներ, 20 հատ կրպակ են տեղադրել ու փաստորեն զենքի սպառնալիքով, զոռբայությամբ քշել են քաղաքապետարանի աշխատակիցներին։ Երեկ, վերջապես, ոստիկանական մեծ ուժերի մասնակցությամբ հաջողվեց քանդել կրպակները, տրակտորը քանդում է, իսկ տերերը ոստիկանական շարքերի հետևից գոռում են՝ արա էս ինչ եք անում, արա դուք խիղճ ունե՞ք, խոմ դուք թո՞ւրք չեք։
     Փաստորեն, իրենք՝ զավթողները, զտարյուն հայեր են, հրաշալի նախաձեռնություն են ցուցաբերել, իսկ քանդողները՝ թուրք»։

«20 հատ ապօրինի կրպակ են տեղադրել՝ զենքի սպառնալիքով քշելով քաղաքապետարանի աշխատակիցներին». Գարիկ Թադևոսյան

Օգտատեր Գարիկ Թադևոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Մարդիկ, օգտվելով երկրում տիրող խառը վիճակից, անօրինական կերպով գիշերով զավթել են հսկա տարածքներ, 20 հատ կրպակ են տեղադրել ու փաստորեն զենքի սպառնալիքով, զոռբայությամբ քշել են քաղաքապետարանի աշխատակիցներին։ Երեկ, վերջապես, ոստիկանական մեծ ուժերի մասնակցությամբ հաջողվեց քանդել կրպակները, տրակտորը քանդում է, իսկ տերերը ոստիկանական շարքերի հետևից գոռում են՝ արա էս ինչ եք անում, արա դուք խիղճ ունե՞ք, խոմ դուք թո՞ւրք չեք։
     Փաստորեն, իրենք՝ զավթողները, զտարյուն հայեր են, հրաշալի նախաձեռնություն են ցուցաբերել, իսկ քանդողները՝ թուրք»։