Karevorinfo  Իրադարձություններ  200

«Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանն ա. հը՞, կաբինետային փալասնե՛ր, ի՞նչ կասեք». Վահան Ազիբեկյան

«Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանն ա. հը՞, կաբինետային փալասնե՛ր, ի՞նչ կասեք». Վահան Ազիբեկյան

«Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանն ա. հը՞, կաբինետային փալասնե՛ր, ի՞նչ կասեք». Վահան Ազիբեկյան
21:45 երեքշաբթի, 08 հունիսի, 2021 թ.
«Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանն ա. հը՞, կաբինետային փալասնե՛ր, ի՞նչ կասեք». Վահան Ազիբեկյան

Կոթիի բնակիչ Վահան Ազիբեկյանը ֆեյսբուքյան իր էջու գրել է. «Նայեքքք... Ուշադիրրրր նայեքքքք.... Մեր այսօրվա գերի ընկած Արթուր Քաթանյանն ա...
     հըըըը՞՞՞՞ կաբինետային փալասներ ի՞նչ կասեք»:

Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանը
Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանը

Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանը
Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանը
«Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանն ա. հը՞, կաբինետային փալասնե՛ր, ի՞նչ կասեք». Վահան Ազիբեկյան

Կոթիի բնակիչ Վահան Ազիբեկյանը ֆեյսբուքյան իր էջու գրել է. «Նայեքքք... Ուշադիրրրր նայեքքքք.... Մեր այսօրվա գերի ընկած Արթուր Քաթանյանն ա...
     հըըըը՞՞՞՞ կաբինետային փալասներ ի՞նչ կասեք»:

Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանը
Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանը

Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանը
Այսօր գերի ընկած Արթուր Քաթանյանը