Karevorinfo  Իրադարձություններ  123

Հաղթանակ կամրջի գեղարվեստական լուսավորությունն ամբողջովին փոխարինվել է․ քաղաքապետարան

Հաղթանակ կամրջի գեղարվեստական լուսավորությունն ամբողջովին փոխարինվել է․ քաղաքապետարան

Հաղթանակ կամրջի գեղարվեստական լուսավորությունն ամբողջովին փոխարինվել է․ քաղաքապետարան
00:36 շաբաթ, 01 մայիսի, 2021 թ.
Հաղթանակ կամրջի գեղարվեստական լուսավորությունն ամբողջովին փոխարինվել է․ քաղաքապետարան

Երևանի քաղաքապետարանի ֆեյսբուքյան էջը հայտնում է․ «Հաղթանակ կամրջի գեղարվեստական լուսավորությունն ամբողջովին փոխարինվել է։ Գիշերային ժամերին կամուրջն ահա այսպիսի տեսք ունի»։

Հաղթանակ կամրջի գեղարվեստական լուսավորությունն ամբողջովին փոխարինվել է․ քաղաքապետարան

Երևանի քաղաքապետարանի ֆեյսբուքյան էջը հայտնում է․ «Հաղթանակ կամրջի գեղարվեստական լուսավորությունն ամբողջովին փոխարինվել է։ Գիշերային ժամերին կամուրջն ահա այսպիսի տեսք ունի»։