Karevorinfo  Համացանց  166

«Մեզ հարկավոր չէ ձեզ նման իշխանություն, ձեզ շլացրել է թուրքի փողը»․ Կարեն Հովհաննիսյան

«Մեզ հարկավոր չէ ձեզ նման իշխանություն, ձեզ շլացրել է թուրքի փողը»․ Կարեն Հովհաննիսյան

«Մեզ հարկավոր չէ ձեզ նման իշխանություն, ձեզ շլացրել է թուրքի փողը»․ Կարեն Հովհաննիսյան
02:08 շաբաթ, 03 ապրիլի, 2021 թ.
«Մեզ հարկավոր չէ ձեզ նման իշխանություն, ձեզ շլացրել է թուրքի փողը»․ Կարեն Հովհաննիսյան

Ռազմագետ Կարեն Հովհաննիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Դեռ մեկ տարի էլ չկա, որ թուրքը կոտորել է մի ամբողջ սերունդ, մի ամբողջ առողջ սերունդ, որը պետք է սերունդ տար։ Սա ցեղասպանության նոր տեսակ է։ Դեռ մեր նահատակների աճյունները հողին չենք կարողանում հանձնել, դեռ փնտրում ու գտնում ենք, բայց արդեն թուրքի հետ չթշնամությունից են խոսում։ Մեզ հարկավոր չէ ձեզ նման իշխանություն, կորեք գրողի ծոցը վերջ ի վերջո․․․Դուք անգամ վշտի պահին հարգանքով լռել չգիտեք, ձեզ շլացրել է թուրքի փողը․․․»։

«Մեզ հարկավոր չէ ձեզ նման իշխանություն, ձեզ շլացրել է թուրքի փողը»․ Կարեն Հովհաննիսյան

Ռազմագետ Կարեն Հովհաննիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Դեռ մեկ տարի էլ չկա, որ թուրքը կոտորել է մի ամբողջ սերունդ, մի ամբողջ առողջ սերունդ, որը պետք է սերունդ տար։ Սա ցեղասպանության նոր տեսակ է։ Դեռ մեր նահատակների աճյունները հողին չենք կարողանում հանձնել, դեռ փնտրում ու գտնում ենք, բայց արդեն թուրքի հետ չթշնամությունից են խոսում։ Մեզ հարկավոր չէ ձեզ նման իշխանություն, կորեք գրողի ծոցը վերջ ի վերջո․․․Դուք անգամ վշտի պահին հարգանքով լռել չգիտեք, ձեզ շլացրել է թուրքի փողը․․․»։