Karevorinfo  Իրադարձություններ  467

«Թուրքե՛ր»․ տուժողը՝ մեղադրյալներին՝ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստի ժամանակ

«Թուրքե՛ր»․ տուժողը՝ մեղադրյալներին՝ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստի ժամանակ

«Թուրքե՛ր»․ տուժողը՝ մեղադրյալներին՝ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստի ժամանակ
13:44 երեքշաբթի, 30 մարտի, 2021 թ.
«Թուրքե՛ր»․ տուժողը՝ մեղադրյալներին՝ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստի ժամանակ

Այսօր՝ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստի ժամանակ, տուժողներից մեկը դատավորին հայտնեց, որ վատ է զգում և խնդրեց թույլ տալ լքել դահլիճը։ Հեռանալուց առաջ տուժողը մեղադրյալներին անվանեց թուրքեր, ինչն առաջացրեց պաշտպանների զայրույթը։

«Թուրքե՛ր»․ տուժողը՝ մեղադրյալներին՝ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստի ժամանակ

Այսօր՝ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստի ժամանակ, տուժողներից մեկը դատավորին հայտնեց, որ վատ է զգում և խնդրեց թույլ տալ լքել դահլիճը։ Հեռանալուց առաջ տուժողը մեղադրյալներին անվանեց թուրքեր, ինչն առաջացրեց պաշտպանների զայրույթը։