Karevorinfo  Համացանց  287

«Թուրքիայի դրոշը վառողնե՛ր, դուք մեր մեծ ժողովրդի թերմացքն եք». Նարեկ Սարգսյան

«Թուրքիայի դրոշը վառողնե՛ր, դուք մեր մեծ ժողովրդի թերմացքն եք». Նարեկ Սարգսյան

«Թուրքիայի դրոշը վառողնե՛ր, դուք մեր մեծ ժողովրդի թերմացքն եք». Նարեկ Սարգսյան
01:16 երեքշաբթի, 30 մարտի, 2021 թ.
«Թուրքիայի դրոշը վառողնե՛ր, դուք մեր մեծ ժողովրդի թերմացքն եք». Նարեկ Սարգսյան

Ջութակահար, ՀԱԿ անդամ Նարեկ Սարգսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Հայաստանում Թուրքիայի դրոշը վառողներ, դուք խեղճ, սահմանափակ, հիմար, տգետ, աշխարհի մասին ողորմելի պատկերացում ունեցող մարդիկ եք: Դուք ո՛չ միայն պատկերացում չունեք, թե ինչ է նշանակում «Թուրքիա», դուք պատկերացում չունեք, թե ինչ է նշանակում «Հայաստան»: Դուք ոչ միայն չգիտեք թուրքական մշակույթը, դուք չգիտեք հայկական մշակույթը: Դուք այնքան թշվառ եք, որ ձեզ թվում է, թե որևէ երկրի դրոշ վառելով դուք ինչ-որ բանի եք հասնում: Իրականում դուք ընդամենը մի բանի եք հասնում՝ ցույց եք տալիս, թե ինչքան թշվառ եք: Դուք մեղք եք, էդ խելքով 21-րդ դարում որևէ շանս չունեք: Եթե օրերից մի օր դուք հայտնվեք որևէ միջազգային միջավայրում, հայտնվելու եք այն երեք տարեկան երեխայի վիճակում, որը հայտնվել է մեծահասակների միջավայրում, մեծ-մեծ խոսում է, բայց բոլորը տեսնում են, որ ինքը տակն է արել ու ամեն օր տակն է անում, ու ոչ մեկը հետը չի վիճում, որովհետև ինքը 3 տարեկան, ամեն օր տակը անող երեխա է, որը պետք է նախ մեծանա: Դուք Հայաստանի խայտառակությունն եք, դուք մեր մեծ ժողովրդի թերմացքն եք:
     Ես չեմ զայրանում ձեր վրա, քանի որևէ բանի պատճառ չեք, դուք սիմպտոմ եք՝ ախտանիշ»:

«Թուրքիայի դրոշը վառողնե՛ր, դուք մեր մեծ ժողովրդի թերմացքն եք». Նարեկ Սարգսյան

Ջութակահար, ՀԱԿ անդամ Նարեկ Սարգսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Հայաստանում Թուրքիայի դրոշը վառողներ, դուք խեղճ, սահմանափակ, հիմար, տգետ, աշխարհի մասին ողորմելի պատկերացում ունեցող մարդիկ եք: Դուք ո՛չ միայն պատկերացում չունեք, թե ինչ է նշանակում «Թուրքիա», դուք պատկերացում չունեք, թե ինչ է նշանակում «Հայաստան»: Դուք ոչ միայն չգիտեք թուրքական մշակույթը, դուք չգիտեք հայկական մշակույթը: Դուք այնքան թշվառ եք, որ ձեզ թվում է, թե որևէ երկրի դրոշ վառելով դուք ինչ-որ բանի եք հասնում: Իրականում դուք ընդամենը մի բանի եք հասնում՝ ցույց եք տալիս, թե ինչքան թշվառ եք: Դուք մեղք եք, էդ խելքով 21-րդ դարում որևէ շանս չունեք: Եթե օրերից մի օր դուք հայտնվեք որևէ միջազգային միջավայրում, հայտնվելու եք այն երեք տարեկան երեխայի վիճակում, որը հայտնվել է մեծահասակների միջավայրում, մեծ-մեծ խոսում է, բայց բոլորը տեսնում են, որ ինքը տակն է արել ու ամեն օր տակն է անում, ու ոչ մեկը հետը չի վիճում, որովհետև ինքը 3 տարեկան, ամեն օր տակը անող երեխա է, որը պետք է նախ մեծանա: Դուք Հայաստանի խայտառակությունն եք, դուք մեր մեծ ժողովրդի թերմացքն եք:
     Ես չեմ զայրանում ձեր վրա, քանի որևէ բանի պատճառ չեք, դուք սիմպտոմ եք՝ ախտանիշ»: