Karevorinfo  Իրադարձություններ  1966

Արկերի ձայները լսվում էին, ասաց՝ թաքնվելու տեղ չկա․ Մխիթարի հերոսանալուց օրեր անց ծնվել է եղբայրը․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Արկերի ձայները լսվում էին, ասաց՝ թաքնվելու տեղ չկա․ Մխիթարի հերոսանալուց օրեր անց ծնվել է եղբայրը․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Արկերի ձայները լսվում էին, ասաց՝ թաքնվելու տեղ չկա․ Մխիթարի հերոսանալուց օրեր անց ծնվել է եղբայրը․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
23:40 շաբաթ, 14 մայիսի, 2022 թ.
Արկերի ձայները լսվում էին, ասաց՝ թաքնվելու տեղ չկա․ Մխիթարի հերոսանալուց օրեր անց ծնվել է եղբայրը․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մխիթար Մխիթարյանը զոհվել է 44-օրյա պատերազմում։ Նրա հերոսանալուց օրեր անց լույ սաշխարհ է եկել եղբայրը՝ Մոնթեն։

Մանրամասները՝ տեսանյութում։

Արկերի ձայները լսվում էին, ասաց՝ թաքնվելու տեղ չկա․ Մխիթարի հերոսանալուց օրեր անց ծնվել է եղբայրը․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մխիթար Մխիթարյանը զոհվել է 44-օրյա պատերազմում։ Նրա հերոսանալուց օրեր անց լույ սաշխարհ է եկել եղբայրը՝ Մոնթեն։

Մանրամասները՝ տեսանյութում։