Karevorinfo  Իրադարձություններ  233

Նախագահի հրաժարականը կարող է լինել թե′ ներքաղաքական, թե′ արտաքին պատճառների հետևանք. Արամ Վարդևանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Նախագահի հրաժարականը կարող է լինել թե′ ներքաղաքական, թե′ արտաքին պատճառների հետևանք. Արամ Վարդևանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Նախագահի հրաժարականը կարող է լինել թե′ ներքաղաքական, թե′ արտաքին պատճառների հետևանք. Արամ Վարդևանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
16:10 երկուշաբթի, 24 հունվարի, 2022 թ.
Նախագահի հրաժարականը կարող է լինել թե′ ներքաղաքական, թե′ արտաքին պատճառների հետևանք. Արամ Վարդևանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Նախագահի հրաժարականը կարող է լինել թե′ ներքաղաքական, թե′ արտաքին պատճառների հետևանք. Արամ Վարդևանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ