Karevorinfo  Իրադարձություններ  167

«Տնօրենն ասել է՝ հավաքեք ձեր աշխատողներին․ դա ի՞նչ արտահայտություն է»․ Նորքի ինֆեկցիոնի աշխատակից. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

«Տնօրենն ասել է՝ հավաքեք ձեր աշխատողներին․ դա ի՞նչ արտահայտություն է»․ Նորքի ինֆեկցիոնի աշխատակից. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

«Տնօրենն ասել է՝ հավաքեք ձեր աշխատողներին․ դա ի՞նչ արտահայտություն է»․ Նորքի ինֆեկցիոնի աշխատակից. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
12:00 երկուշաբթի, 10 հունվարի, 2022 թ.
«Տնօրենն ասել է՝ հավաքեք ձեր աշխատողներին․ դա ի՞նչ արտահայտություն է»․ Նորքի ինֆեկցիոնի աշխատակից. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

«Տնօրենն ասել է՝ հավաքեք ձեր աշխատողներին․ դա ի՞նչ արտահայտություն է»․ Նորքի ինֆեկցիոնի աշխատակից. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ