Karevorinfo  Իրադարձություններ  238

Քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, այդ ընթացքում ամեն ինչ հնարավոր է. Լուսինե Բադալյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, այդ ընթացքում ամեն ինչ հնարավոր է. Լուսինե Բադալյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, այդ ընթացքում ամեն ինչ հնարավոր է. Լուսինե Բադալյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
17:40 երեքշաբթի, 23 նոյեմբերի, 2021 թ.
Քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, այդ ընթացքում ամեն ինչ հնարավոր է. Լուսինե Բադալյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, այդ ընթացքում ամեն ինչ հնարավոր է. Լուսինե Բադալյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ