Karevorinfo  Իրադարձություններ  425

ՊՆ-ն հայտնել է զոհվածների անունները․ Անդրանիկ Քոչարյանը՝ Մոսկվայի առաջարկի մասին․ Լուրեր

ՊՆ-ն հայտնել է զոհվածների անունները․ Անդրանիկ Քոչարյանը՝ Մոսկվայի առաջարկի մասին․ Լուրեր

ՊՆ-ն հայտնել է զոհվածների անունները․ Անդրանիկ Քոչարյանը՝ Մոսկվայի առաջարկի մասին․ Լուրեր
15:40 ուրբաթ, 19 նոյեմբերի, 2021 թ.
ՊՆ-ն հայտնել է զոհվածների անունները․ Անդրանիկ Քոչարյանը՝ Մոսկվայի առաջարկի մասին․ Լուրեր

ՊՆ-ն հայտնել է զոհվածների անունները․ Անդրանիկ Քոչարյանը՝ Մոսկվայի առաջարկի մասին․ Լուրեր