Karevorinfo  Իրադարձություններ  194

Ինչի՞ նախորդ 30 տարում մեկդ մի ճանապարհ չի սարքել․ բոլորը մեծ-մեծ խոսում են․ Գևորգ Պապոյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ինչի՞ նախորդ 30 տարում մեկդ մի ճանապարհ չի սարքել․ բոլորը մեծ-մեծ խոսում են․ Գևորգ Պապոյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ինչի՞ նախորդ 30 տարում մեկդ մի ճանապարհ չի սարքել․ բոլորը մեծ-մեծ խոսում են․ Գևորգ Պապոյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
13:20 չորեքշաբթի, 17 նոյեմբերի, 2021 թ.
Ինչի՞ նախորդ 30 տարում մեկդ մի ճանապարհ չի սարքել․ բոլորը մեծ-մեծ խոսում են․ Գևորգ Պապոյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ինչի՞ նախորդ 30 տարում մեկդ մի ճանապարհ չի սարքել․ բոլորը մեծ-մեծ խոսում են․ Գևորգ Պապոյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ