Karevorinfo  Իրադարձություններ  109

Եթե շատ ստիպեն, խաղաղության օրակարգից կարող ենք այլ տիրույթ տեղափոխվել․ Գուրգեն Արսենյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե շատ ստիպեն, խաղաղության օրակարգից կարող ենք այլ տիրույթ տեղափոխվել․ Գուրգեն Արսենյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե շատ ստիպեն, խաղաղության օրակարգից կարող ենք այլ տիրույթ տեղափոխվել․ Գուրգեն Արսենյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
16:35 երեքշաբթի, 16 նոյեմբերի, 2021 թ.
Եթե շատ ստիպեն, խաղաղության օրակարգից կարող ենք այլ տիրույթ տեղափոխվել․ Գուրգեն Արսենյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե շատ ստիպեն, խաղաղության օրակարգից կարող ենք այլ տիրույթ տեղափոխվել․ Գուրգեն Արսենյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ