Karevorinfo  Իրադարձություններ  114

Եթե զինվորին չկրակելու հրահանգ է տրված, պիտի բոլոր անցքերը փակեն, որ հակառակորդը չկարողանա մխրճվել․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե զինվորին չկրակելու հրահանգ է տրված, պիտի բոլոր անցքերը փակեն, որ հակառակորդը չկարողանա մխրճվել․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե զինվորին չկրակելու հրահանգ է տրված, պիտի բոլոր անցքերը փակեն, որ հակառակորդը չկարողանա մխրճվել․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
12:15 երեքշաբթի, 16 նոյեմբերի, 2021 թ.
Եթե զինվորին չկրակելու հրահանգ է տրված, պիտի բոլոր անցքերը փակեն, որ հակառակորդը չկարողանա մխրճվել․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե զինվորին չկրակելու հրահանգ է տրված, պիտի բոլոր անցքերը փակեն, որ հակառակորդը չկարողանա մխրճվել․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ