Karevorinfo  Իրադարձություններ  266

ԱԺ ԿԳՄՍ, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

ԱԺ ԿԳՄՍ, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

ԱԺ ԿԳՄՍ, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը՝ ՈՒՂԻՂ
14:15 երեքշաբթի, 19 հոկտեմբերի, 2021 թ.
ԱԺ ԿԳՄՍ, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

Մեկնարկել է ԱԺ ԿԳՄՍ, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը։

ԱԺ ԿԳՄՍ, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

Մեկնարկել է ԱԺ ԿԳՄՍ, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը։