Karevorinfo  Իրադարձություններ  488

Ժակ Պիեր Ֆովո․ այս անունը, որ ես հնչեցրեցի մի բարձրաստիճան զինվորական աթոռից ընկավ․Անդրանիկ Քոչարյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ժակ Պիեր Ֆովո․ այս անունը, որ ես հնչեցրեցի մի բարձրաստիճան զինվորական աթոռից ընկավ․Անդրանիկ Քոչարյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ժակ Պիեր Ֆովո․ այս անունը, որ ես հնչեցրեցի մի բարձրաստիճան զինվորական աթոռից ընկավ․Անդրանիկ Քոչարյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
20:25 երեքշաբթի, 12 հոկտեմբերի, 2021 թ.
Ժակ Պիեր Ֆովո․ այս անունը, որ ես հնչեցրեցի մի բարձրաստիճան զինվորական աթոռից ընկավ․Անդրանիկ Քոչարյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ժակ Պիեր Ֆովո․ այս անունը, որ ես հնչեցրեցի մի բարձրաստիճան զինվորական աթոռից ընկավ․Անդրանիկ Քոչարյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ