Karevorinfo  Իրադարձություններ  247

Հրապարակվել են դատավորների կարգապահական պատասխանատվության պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքները

Հրապարակվել են դատավորների կարգապահական պատասխանատվության պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքները

Հրապարակվել են դատավորների կարգապահական պատասխանատվության պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքները
17:25 երեքշաբթի, 12 հոկտեմբերի, 2021 թ.
Հրապարակվել են դատավորների կարգապահական պատասխանատվության պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքները

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից ուսումնասիրվել են Բարձրագույն դատական խորհրդի (այսուհետ՝ ԲԴԽ) կողմից 2018 թվականի ապրիլից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կայացված դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությունների քննության վերաբերյալ կայացված  որոշումները. տեղեկացնում են «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ից:

Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում դիտարկվել են «ՀՀ դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքում կատարված օրենսդրական փոփոխություններն ու լրացումները և դրանց հիման վրա՝ դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ԲԴԽ-ի որոշումները, վեր հանվել գոյություն ունեցող օրենսդրական և գործնական խնդիրները:

Արդյունքները թույլ են տվել դուրս բերել ԲԴԽ-ի որոշումներով դատավորների նկատմամբ կիրառված կարգապահական պատասխանատվության տեսակները և արձանագրել նույն արարքի համար տարբեր դատավորներին տարբեր կարգապահական տույժերի ենթարկելու պրակտիկան ու խնդիրները:

Նշված խնդիրների արձանագրումը և դրանց լուծմանն ուղղված առաջարկությունները էական են կայացված որոշումների հիմնավորվածության, ընտրված պատասխանատվության միջոցների համաչափության և կարգապահական պատասխանատվության ինստիտուտի արդյունավետ գործունեության տեսանկյունից։ Զեկույցը և եզրահանգումները կարևոր նշանակություն ունեն քննարկվող հարցի առնչությամբ պետության համապատասխան իրավասու մարմինների հետագա գործունեությունը առավել կանոնակարգված և նպատակային դարձնելու համար։

Սույն զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Դատական իշխանության անկախության ապահովումը դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն իրականացվում է Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի ֆինանսավորմամբ:

Դատավորների կարգապահական պատասխանատվության պրակտիկայի ուսումնասիրություն Մաս 1-ին

Դատավորների կարգապահական պատասխանատվության պրակտիկայի ուսումնասիրություն Մաս 2-րդ

Հրապարակվել են դատավորների կարգապահական պատասխանատվության պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքները

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից ուսումնասիրվել են Բարձրագույն դատական խորհրդի (այսուհետ՝ ԲԴԽ) կողմից 2018 թվականի ապրիլից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կայացված դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությունների քննության վերաբերյալ կայացված  որոշումները. տեղեկացնում են «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ից:

Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում դիտարկվել են «ՀՀ դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքում կատարված օրենսդրական փոփոխություններն ու լրացումները և դրանց հիման վրա՝ դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ԲԴԽ-ի որոշումները, վեր հանվել գոյություն ունեցող օրենսդրական և գործնական խնդիրները:

Արդյունքները թույլ են տվել դուրս բերել ԲԴԽ-ի որոշումներով դատավորների նկատմամբ կիրառված կարգապահական պատասխանատվության տեսակները և արձանագրել նույն արարքի համար տարբեր դատավորներին տարբեր կարգապահական տույժերի ենթարկելու պրակտիկան ու խնդիրները:

Նշված խնդիրների արձանագրումը և դրանց լուծմանն ուղղված առաջարկությունները էական են կայացված որոշումների հիմնավորվածության, ընտրված պատասխանատվության միջոցների համաչափության և կարգապահական պատասխանատվության ինստիտուտի արդյունավետ գործունեության տեսանկյունից։ Զեկույցը և եզրահանգումները կարևոր նշանակություն ունեն քննարկվող հարցի առնչությամբ պետության համապատասխան իրավասու մարմինների հետագա գործունեությունը առավել կանոնակարգված և նպատակային դարձնելու համար։

Սույն զեկույցը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Դատական իշխանության անկախության ապահովումը դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն իրականացվում է Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի ֆինանսավորմամբ:

Դատավորների կարգապահական պատասխանատվության պրակտիկայի ուսումնասիրություն Մաս 1-ին

Դատավորների կարգապահական պատասխանատվության պրակտիկայի ուսումնասիրություն Մաս 2-րդ