Karevorinfo  Իրադարձություններ  458

Չես կարող բանակցել մի մարդու հետ, որը ծաղրում է քեզ. չի ստացվի. Ռոբերտ Քոչարյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Չես կարող բանակցել մի մարդու հետ, որը ծաղրում է քեզ. չի ստացվի. Ռոբերտ Քոչարյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Չես կարող բանակցել մի մարդու հետ, որը ծաղրում է քեզ. չի ստացվի. Ռոբերտ Քոչարյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
12:20 երկուշաբթի, 04 հոկտեմբերի, 2021 թ.
Չես կարող բանակցել մի մարդու հետ, որը ծաղրում է քեզ. չի ստացվի. Ռոբերտ Քոչարյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Չես կարող բանակցել մի մարդու հետ, որը ծաղրում է քեզ. չի ստացվի. Ռոբերտ Քոչարյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ