Karevorinfo  Իրադարձություններ  246

Հայկոյին այսքան մարդ է եկել հրաժեշտ տալու, որովհետև լավ մարդու «հետևից են գնում». Արթուր Աբրահամ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Հայկոյին այսքան մարդ է եկել հրաժեշտ տալու, որովհետև լավ մարդու «հետևից են գնում». Արթուր Աբրահամ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Հայկոյին այսքան մարդ է եկել հրաժեշտ տալու, որովհետև լավ մարդու «հետևից են գնում». Արթուր Աբրահամ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
13:45 ուրբաթ, 01 հոկտեմբերի, 2021 թ.
Հայկոյին այսքան մարդ է եկել հրաժեշտ տալու, որովհետև լավ մարդու «հետևից են գնում». Արթուր Աբրահամ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Հայկոյին այսքան մարդ է եկել հրաժեշտ տալու, որովհետև լավ մարդու «հետևից են գնում». Արթուր Աբրահամ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ