Karevorinfo  Իրադարձություններ  233

ԱԺ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

ԱԺ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

ԱԺ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստը՝ ՈՒՂԻՂ
12:10 ուրբաթ, 01 հոկտեմբերի, 2021 թ.
ԱԺ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

Մեկնարկել է ԱԺ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստը:

ԱԺ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստը՝ ՈՒՂԻՂ

Մեկնարկել է ԱԺ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստը: