Karevorinfo  Իրադարձություններ  208

Չհամաձայնեցինք Սերժ Սարգսյանին փոխարինել Կարեն Կարապետյանով, քանի որ մեր խնդիրն անձը չէր. Հրաչյա Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Չհամաձայնեցինք Սերժ Սարգսյանին փոխարինել Կարեն Կարապետյանով, քանի որ մեր խնդիրն անձը չէր. Հրաչյա Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Չհամաձայնեցինք Սերժ Սարգսյանին փոխարինել Կարեն Կարապետյանով, քանի որ մեր խնդիրն անձը չէր. Հրաչյա Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
18:30 երեքշաբթի, 28 սեպտեմբերի, 2021 թ.
Չհամաձայնեցինք Սերժ Սարգսյանին փոխարինել Կարեն Կարապետյանով, քանի որ մեր խնդիրն անձը չէր. Հրաչյա Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Չհամաձայնեցինք Սերժ Սարգսյանին փոխարինել Կարեն Կարապետյանով, քանի որ մեր խնդիրն անձը չէր. Հրաչյա Հակոբյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ