Karevorinfo  Իրադարձություններ  196

Ավելի շատ ծայրահեղ ծանր դեպքեր ունենք, քան նախորդ ալիքների ժամանակ. Ավանեսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ավելի շատ ծայրահեղ ծանր դեպքեր ունենք, քան նախորդ ալիքների ժամանակ. Ավանեսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ավելի շատ ծայրահեղ ծանր դեպքեր ունենք, քան նախորդ ալիքների ժամանակ. Ավանեսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
11:55 երեքշաբթի, 28 սեպտեմբերի, 2021 թ.
Ավելի շատ ծայրահեղ ծանր դեպքեր ունենք, քան նախորդ ալիքների ժամանակ. Ավանեսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ավելի շատ ծայրահեղ ծանր դեպքեր ունենք, քան նախորդ ալիքների ժամանակ. Ավանեսյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ