Karevorinfo  Իրադարձություններ  168

Եթե էսպես պետք է շարունակեն, կարելի է ընդհանրապես զրկել պարգևավճարներից․ Սիսակ Գաբրիելյանը՝ ընդդիմադիրների մասին. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե էսպես պետք է շարունակեն, կարելի է ընդհանրապես զրկել պարգևավճարներից․ Սիսակ Գաբրիելյանը՝ ընդդիմադիրների մասին. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե էսպես պետք է շարունակեն, կարելի է ընդհանրապես զրկել պարգևավճարներից․ Սիսակ Գաբրիելյանը՝ ընդդիմադիրների մասին. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
12:40 ուրբաթ, 24 սեպտեմբերի, 2021 թ.
Եթե էսպես պետք է շարունակեն, կարելի է ընդհանրապես զրկել պարգևավճարներից․ Սիսակ Գաբրիելյանը՝ ընդդիմադիրների մասին. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե էսպես պետք է շարունակեն, կարելի է ընդհանրապես զրկել պարգևավճարներից․ Սիսակ Գաբրիելյանը՝ ընդդիմադիրների մասին. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ