Karevorinfo  Իրադարձություններ  187

ՊՆ զորամիավորումում քննարկվել են խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ քայլերը

ՊՆ զորամիավորումում քննարկվել են խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ քայլերը

ՊՆ զորամիավորումում քննարկվել են խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ քայլերը
20:15 հինգշաբթի, 23 սեպտեմբերի, 2021 թ.
ՊՆ զորամիավորումում քննարկվել են խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ քայլերը

Սեպտեմբերի 23-ին N զորամիավորումում անցկացվել է զորամասերի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալների, իրավաբանների, հոգեբանների և հոգևոր սպասավորների հավաք-խորհրդակցություն. տեղեկացնում են ՀՀ ՊՆ-ից:

Ներկայացվել են անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակին և իրավաբանական խնդիրներին առնչվող մի շարք հարցեր, քննարկվել են դրանց լուծման համար անհրաժեշտ քայլերը, մշակվել են նոր մոտեցումներ։

ՊՆ զորամիավորումում քննարկվել են խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ քայլերը

Սեպտեմբերի 23-ին N զորամիավորումում անցկացվել է զորամասերի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալների, իրավաբանների, հոգեբանների և հոգևոր սպասավորների հավաք-խորհրդակցություն. տեղեկացնում են ՀՀ ՊՆ-ից:

Ներկայացվել են անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակին և իրավաբանական խնդիրներին առնչվող մի շարք հարցեր, քննարկվել են դրանց լուծման համար անհրաժեշտ քայլերը, մշակվել են նոր մոտեցումներ։