Karevorinfo  Իրադարձություններ  109

Այստեղ դասախոսություն կարդալ պետք չի. ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի նախկին տնօրենը՝ Անահիտ Ավանեսյանին

Այստեղ դասախոսություն կարդալ պետք չի. ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի նախկին տնօրենը՝ Անահիտ Ավանեսյանին

Այստեղ դասախոսություն կարդալ պետք չի. ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի նախկին տնօրենը՝ Անահիտ Ավանեսյանին
12:10 հինգշաբթի, 23 սեպտեմբերի, 2021 թ.
Այստեղ դասախոսություն կարդալ պետք չի. ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի նախկին տնօրենը՝ Անահիտ Ավանեսյանին

Այստեղ դասախոսություն կարդալ պետք չի. ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի նախկին տնօրենը՝ Անահիտ Ավանեսյանին