Karevorinfo  Իրադարձություններ  207

1996-ից մինչև 2018 թ. բոլոր ընտրությունները ՀՀ-ում կեղծվել են, ասում եմ որպես ԱԺ նախագահ. Ալեն Սիմոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

1996-ից մինչև 2018 թ. բոլոր ընտրությունները ՀՀ-ում կեղծվել են, ասում եմ որպես ԱԺ նախագահ. Ալեն Սիմոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

1996-ից մինչև 2018 թ. բոլոր ընտրությունները ՀՀ-ում կեղծվել են, ասում եմ որպես ԱԺ նախագահ. Ալեն Սիմոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
15:35 երկուշաբթի, 13 սեպտեմբերի, 2021 թ.
1996-ից մինչև 2018 թ. բոլոր ընտրությունները ՀՀ-ում կեղծվել են, ասում եմ որպես ԱԺ նախագահ. Ալեն Սիմոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

1996-ից մինչև 2018 թ. բոլոր ընտրությունները ՀՀ-ում կեղծվել են, ասում եմ որպես ԱԺ նախագահ. Ալեն Սիմոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ