Karevorinfo  Իրադարձություններ  257

ՔՊ-ն Գորիսի քաղաքապետի ընտրությանն իր թեկնածուն է ունենալու. Արմեն Խաչատրյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

ՔՊ-ն Գորիսի քաղաքապետի ընտրությանն իր թեկնածուն է ունենալու. Արմեն Խաչատրյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

ՔՊ-ն Գորիսի քաղաքապետի ընտրությանն իր թեկնածուն է ունենալու. Արմեն Խաչատրյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
15:00 ուրբաթ, 03 սեպտեմբերի, 2021 թ.
ՔՊ-ն Գորիսի քաղաքապետի ընտրությանն իր թեկնածուն է ունենալու. Արմեն Խաչատրյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

ՔՊ-ն Գորիսի քաղաքապետի ընտրությանն իր թեկնածուն է ունենալու. Արմեն Խաչատրյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ