Karevorinfo  Իրադարձություններ  222

Մենք պետք է սպասենք այնքան, մինչև Ադրբեջանը կհանի իր զորքերը մեր տարածքից. Տիգրան Ավինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք պետք է սպասենք այնքան, մինչև Ադրբեջանը կհանի իր զորքերը մեր տարածքից. Տիգրան Ավինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք պետք է սպասենք այնքան, մինչև Ադրբեջանը կհանի իր զորքերը մեր տարածքից. Տիգրան Ավինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
19:50 չորեքշաբթի, 14 հուլիսի, 2021 թ.
Մենք պետք է սպասենք այնքան, մինչև Ադրբեջանը կհանի իր զորքերը մեր տարածքից. Տիգրան Ավինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մենք պետք է սպասենք այնքան, մինչև Ադրբեջանը կհանի իր զորքերը մեր տարածքից. Տիգրան Ավինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ