Karevorinfo  Իրադարձություններ  138

Եթե խելքներս գլուխներս չհավաքենք, չենք կարող դուրս գալ այս վիճակից. Էդմոն Մարուքյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե խելքներս գլուխներս չհավաքենք, չենք կարող դուրս գալ այս վիճակից. Էդմոն Մարուքյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե խելքներս գլուխներս չհավաքենք, չենք կարող դուրս գալ այս վիճակից. Էդմոն Մարուքյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
17:35 երկուշաբթի, 07 հունիսի, 2021 թ.
Եթե խելքներս գլուխներս չհավաքենք, չենք կարող դուրս գալ այս վիճակից. Էդմոն Մարուքյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե խելքներս գլուխներս չհավաքենք, չենք կարող դուրս գալ այս վիճակից. Էդմոն Մարուքյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ