Karevorinfo  Իրադարձություններ  193

Տեսնելով ոմանց կոկորդիլոսի արցունքները՝ որոշեցի ասել. ՀՀ-ում ԴՆԹ սեկվենատոր չկար,մենք ենք ձեռք բերել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Տեսնելով ոմանց կոկորդիլոսի արցունքները՝ որոշեցի ասել. ՀՀ-ում ԴՆԹ սեկվենատոր չկար,մենք ենք ձեռք բերել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Տեսնելով ոմանց կոկորդիլոսի արցունքները՝ որոշեցի ասել. ՀՀ-ում ԴՆԹ սեկվենատոր չկար,մենք ենք ձեռք բերել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
18:30 շաբաթ, 05 հունիսի, 2021 թ.
Տեսնելով ոմանց կոկորդիլոսի արցունքները՝ որոշեցի ասել. ՀՀ-ում ԴՆԹ սեկվենատոր չկար,մենք ենք ձեռք բերել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Տեսնելով ոմանց կոկորդիլոսի արցունքները՝ որոշեցի ասել. ՀՀ-ում ԴՆԹ սեկվենատոր չկար,մենք ենք ձեռք բերել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ