Karevorinfo  Իրադարձություններ  139

Ես և Վանեցյանը եղել ենք պայքարի միջով անցած մարդիկ, ովքեր ուզել են՝ երկրում բան փոխվի. Թ. Թովմասյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես և Վանեցյանը եղել ենք պայքարի միջով անցած մարդիկ, ովքեր ուզել են՝ երկրում բան փոխվի. Թ. Թովմասյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես և Վանեցյանը եղել ենք պայքարի միջով անցած մարդիկ, ովքեր ուզել են՝ երկրում բան փոխվի. Թ. Թովմասյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
13:55 հինգշաբթի, 03 հունիսի, 2021 թ.
Ես և Վանեցյանը եղել ենք պայքարի միջով անցած մարդիկ, ովքեր ուզել են՝ երկրում բան փոխվի. Թ. Թովմասյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես և Վանեցյանը եղել ենք պայքարի միջով անցած մարդիկ, ովքեր ուզել են՝ երկրում բան փոխվի. Թ. Թովմասյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ