Karevorinfo  Իրադարձություններ  190

Հաշմանդամության 3 խմբի փոխարեն՝ ֆունկցիոնալության սահմանափակման 4 աստիճան

Հաշմանդամության 3 խմբի փոխարեն՝ ֆունկցիոնալության սահմանափակման 4 աստիճան

Հաշմանդամության 3 խմբի փոխարեն՝ ֆունկցիոնալության սահմանափակման 4 աստիճան
11:05 չորեքշաբթի, 05 մայիսի, 2021 թ.
Հաշմանդամության 3 խմբի փոխարեն՝ ֆունկցիոնալության սահմանափակման 4 աստիճան

ՀՀ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը, որի ուժի մտնելուց հետո հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերն ու շինությունները պետք է վերակառուցվեն՝ ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելիության համար նախատեսված բոլոր նորմերը:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթն ԱԺ նիստում ներկայացրեց ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Տաթևիկ Ստեփանյանը:

Փաթեթով, մասնավորապես, նախատեսվում է հաշմանդամության 3 խմբերի փոխարեն սահմանել ֆունկցիոնալության սահմանափակման թեթև, միջին, ծանր, խորը աստիճաններ: Փոխնախարարի խոսքով՝ փաթեթի նպատակն է նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կյանքում հնարավորինս ճիշտ ներառվելուն, խտրականության  բոլոր ձևերի, դրսևորումների բացառմանը, համայնքահեն, հասանելի, ըստ կարիքի ծառայության մատուցմանը: Առաջինից երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման ընթացքում կառավարությունը ևս մեկ առաջարկ է արել:

«Առաջարկվում է նաև սահմանել, որ կառուցված հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերն ու շինությունները, սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 տարվա ընթացքում վերակառուցվում են՝ ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելիության համար նախատեսված բոլոր նորմերը»,- ասաց Ստեփանյանը:

Բնակավայրերի նախագծման, կառուցապատման, բնակելի հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերի, շինությունների, տրանսպորտային համակարգերի նախագծման շինարարությունում և վերակառուցման ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված մատչելիության նորմերը չպահպանելը կհանգեցնի տուգանքի նշանակման՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 250-350-ապատիկի չափով, իսկ արձանագրված խախտումը մեկ տարվա ընթացքում չվերացնելու դեպքում՝ 500-800-ապատիկի չափով տուգանքի նշանակում:

Հաշմանդամության 3 խմբի փոխարեն՝ ֆունկցիոնալության սահմանափակման 4 աստիճան

ՀՀ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը, որի ուժի մտնելուց հետո հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերն ու շինությունները պետք է վերակառուցվեն՝ ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելիության համար նախատեսված բոլոր նորմերը:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթն ԱԺ նիստում ներկայացրեց ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Տաթևիկ Ստեփանյանը:

Փաթեթով, մասնավորապես, նախատեսվում է հաշմանդամության 3 խմբերի փոխարեն սահմանել ֆունկցիոնալության սահմանափակման թեթև, միջին, ծանր, խորը աստիճաններ: Փոխնախարարի խոսքով՝ փաթեթի նպատակն է նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կյանքում հնարավորինս ճիշտ ներառվելուն, խտրականության  բոլոր ձևերի, դրսևորումների բացառմանը, համայնքահեն, հասանելի, ըստ կարիքի ծառայության մատուցմանը: Առաջինից երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման ընթացքում կառավարությունը ևս մեկ առաջարկ է արել:

«Առաջարկվում է նաև սահմանել, որ կառուցված հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերն ու շինությունները, սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 տարվա ընթացքում վերակառուցվում են՝ ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելիության համար նախատեսված բոլոր նորմերը»,- ասաց Ստեփանյանը:

Բնակավայրերի նախագծման, կառուցապատման, բնակելի հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերի, շինությունների, տրանսպորտային համակարգերի նախագծման շինարարությունում և վերակառուցման ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված մատչելիության նորմերը չպահպանելը կհանգեցնի տուգանքի նշանակման՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 250-350-ապատիկի չափով, իսկ արձանագրված խախտումը մեկ տարվա ընթացքում չվերացնելու դեպքում՝ 500-800-ապատիկի չափով տուգանքի նշանակում: