Karevorinfo  Իրադարձություններ  110

Խիստ կասկածներ ունեմ՝ կոռուպցիայի ինստիտուտը քանդվե՞լ է, թե՝ ոչ․ Անի Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Խիստ կասկածներ ունեմ՝ կոռուպցիայի ինստիտուտը քանդվե՞լ է, թե՝ ոչ․ Անի Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Խիստ կասկածներ ունեմ՝ կոռուպցիայի ինստիտուտը քանդվե՞լ է, թե՝ ոչ․ Անի Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
17:40 երեքշաբթի, 04 մայիսի, 2021 թ.
Խիստ կասկածներ ունեմ՝ կոռուպցիայի ինստիտուտը քանդվե՞լ է, թե՝ ոչ․ Անի Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Խիստ կասկածներ ունեմ՝ կոռուպցիայի ինստիտուտը քանդվե՞լ է, թե՝ ոչ․ Անի Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ